Przyrząd do ćwiczeń mięśni odwodzicieli nóg R-9

Inquire Us
Wymiary

wysokość-1,65 m; długość – 2,0m; szerokość – 0,9m

Waga stosu

90 kg (opcjonalnie 105)

Product Enquiry